Hírek

2022/2023

A magyar népmese napja – szeptember 30.

A Magyar Olvasástársaság 2005-ben kezdeményezte, hogy szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja. E felhívásnak eleget téve, az általános iskolában az idei tanévben is megkülönböztetett figyelemmel fordultunk a népmesék felé a népmesék napját ünnepelvén.

Hisszük, hogy az egész éves népmesei olvasmányokkal a népmesék fennmaradnak, és a bennük élő bölcsesség tovább hagyományozódik.

Hisszük, hogy a mese gyógyír, játék és csoda, a mese hit, lélek, és mosoly mindenki lelkére.

2022/2023

Biztonság Hete 2022

A MABISZ és az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága társszervezésben 2022-ben már a hatodik alkalommal rendezik meg a Biztonság Hete programhetet, amelyhez hagyományteremtő szándékkal idén a Patrona általános iskolája is örömmel csatlakozott.

A Biztonság Hete célja a mindennapok biztonságának erősítése, amit nemcsak a közlekedési balesetek és egyéb sérülések megelőzése révén szolgál, hanem a biztonságot igen tágan értelmezve más területeken is értéket teremt.

Saját célunk a diákok közlekedésbiztonsági, valamint általános biztonsági ismereteinek megerősítése.

2022/2023

Kulturális Örökség Napja 2022.

„Minden mívelt nemzet (…) nemcsak kegyelettel viseltetik, de fennállását is biztosítani igyekszik azon műemlékeknek, melyek daczolva a századok viharaival, egyenként művelődési történelmének egy-egy dicső lapját, ősei munkájának egy-egy századokra szóló jelét képezik”

2022/2023

Véget ért a nyár…

2022 nyara sem múlt el nyomtalanul iskolánk életében, hiszen színvonalas, gazdag programokat nyújtó táborokba kapcsolódhattak be diákjaink. Kattintás után a fényképes beszámolóban röviden megmutatjuk, mi minden történt az általános iskolai nyári táborokban.

 

2022/2023

Becsengettek!

Fotó: Csudai Sándor - Origo
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A 2022/2023-as tanévben a három első osztályban sok kisdiáknak egy új időszámítás kezdődődött el az életében. Az óvodában megszokott mindennapos játék helyébe az élménypedagógiával átszőtt iskolai tanulás lépett, amelyet a mára már szépen bekötött könyvek, füzetek is segítik. 

Az új tanév kezdetén a Veni Sancte ünnepi szentmisét Gyetván Gábor a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia plébánosa celebrálta, kérve iskolánk diákságára, a családokra és pedagógusokra a Szentlélek Úristen oltalmát, segítő erejét kértük mind a tanítványokra, mind a pedagógusokra. 

Jöjj el Szentlélek Úristen! Igazság és szeretet lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást,
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál.

2022/2023

Kisboldogasszony ünnepén

Szeptember 8-án – Kisboldogasszony ünnepén – az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében iskolánk névadójának születése előtt tisztelgett. Közösen magasztaltuk a boldogságos Szűzanyát.

Kisboldogasszony ünnepe hozzásegített bennünket, hogy a tanév kezdetén minél jobban meglássuk iskolánk névadójának erejét, méltóságát és kiáradó szeretetét. Szűz Máriához – aki a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének – együtt imádkozva még jobban megértettük a világmindenségre kiterjedő erejét, szeretetét és jóságát.  

A kategória összes híre